Vraagprogramma Indoorkampioenschappen 2017 online

Het vraagprogramma van de Friese Indoorkampioenschappen 2017 is goedgekeurd door de KNHS en is op onze site na te lezen. In het vraagprogramma staat per klasse/discipline precies hoe het kampioenschap verreden gaat worden.

ALV najaar 2016 in het teken van de kampioenen !

Donderdagavond was de najaars ALV van de KNHS Regio Friesland. We hadden een volle zaal, wat mede te danken was aan de vele kampioenen die de regio Friesland dit jaar tijdens de Hippiade in Ermelo ten deel vielen ! Niet alleen vele kampioenen, maar ook afscheid van 2 bestuursleden van de regio. 

WORKSHOP LANG LEVE DE SPORTOUDER

De meeste ouders hebben net zoveel plezier in de sport als hun kinderen, maar er zijn ook ouders die erg prestatiegericht zijn en daardoor veel impact hebben op het sportplezier van hun kind en op de sfeer tijdens bijvoorbeeld wedstrijden.

Algemene Ledenvergadering 24 november 2016

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering najaar 2016 van de KNHS Regio Friesland op:
donderdag 24 november 2016 in ’t Haske, Vegelingsweg 20, Joure. Aanvang 20.00 uur

Kom naar het ‘Rondje Nederland’ voor verenigingen

Uitleg over de vernieuwde Ruiteropleidingen en het KNHS Ruiter- en Menbwijs
Vanaf 1 januari 2016 is de intensievere samenwerking tussen de FNRS en de KNHS een feit en werken we samen aan het versterken van de positie van de paardensport in Nederland. Deze samenwerking biedt voor de KNHS-verenigingen concrete voordelen. Zo kunnen verenigingen profiteren van een breder aanbod aan sportproducten. Daarnaast kan er van de branchekennis die de FNRS met de KNHS deelt geprofiteerd worden.

Regioverkiezing Voorzitter KNHS Regio Friesland

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid. De voorzitters van de regio’s spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen geven zij leiding aan de regioverenigingen, maar zij zijn ook lid van de Ledenraad van de KNHS waardoor zij mede verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van voorgesteld beleid.

Bestuursverkiezing najaar 2016

Conform het rooster van aftreden zijn de bestuursleden van regio Friesland Ben de Vries (voorzitter), Kim Jacobi  en Marjolein Rosier (penningmeester) komende najaarsvergadering aftredend.
Ben de Vries en Kim Jacobi hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Marjolein Rosier is wel herkiesbaar. Zowel Ben de Vries als Kim Jacobi kunnen de werkzaamheden voor de KNHS niet meer combineren met hun overige werkzaamheden.

Kampioenen van het noorden!

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd kampioenschap. Op de prachtige locatie in Harich, manege Gaasterland, troffen we het de eerste dag niet met het weer, maar dat werd elke dag beter. Desondanks konden we door de goede faciliteiten een super kampioenschap neerzetten.