ALV najaar 2017 een geslaagde avond!

Afgelopen donderdag avond 23 november was de najaars ALV van de KNHS Regio Friesland te Joure. We hadden een mooie volle zaal met kampioenen, ereleden, ruiters en amazones en ga zo maar door!  

Tijdens deze vergadering kwamen er verschillende belangrijke punten aanbod! Het verkiezen van de voorzitter, het afscheid van zowel Okke-Jan Okkema en Claudia Reinsma-van der Meulen, het toetreden van Annemiek Oosterhuis, de koerswijzigingen van de KNHS, de huldiging van de Nederlands Kampioenen en ook jarenlang vrijwilliger Joop Dijkstra werd in het zonnetje gezet.

Uitnodiging ALV najaar 2017 KNHS Regio Friesland

Op 23 november wordt de jaarlijkse Algemene leden vergadering gehouden van KNHS Regio Friesland te Joure, Partycentrum ‘t Haske te Joure 20.00 uur. Wij nodigen U van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Er zijn tijdens deze vergadering bestuursverkiezingen, voor 1 van deze functies wordt nog een kandidaat gezocht.

Kom en praat mee op 23 oktober 2017 in Joure

Maandag 23 oktober organiseert de Regio Friesland een brainstorm avond. De avond staat in het teken van de Regio Kampioenschappen zowel in- als outdoor!
Tijdens deze avond willen we met behulp van stellingen en inbreng van onze ruiters en amazones tot goede en misschien wel nieuwe inzichten betreffende de kampioenschappen.
Iedereen is welkom!
JOUW MENING TELT!
23 oktober 2017
Party centrum T haske te Joure 20.00 uur

Aanvragen wedstrijden outdoor 2018

De uitnodiging voor het inleveren van de planning wedstrijden outdoor is door onze secretaris verzonden. Ook nieuwe organisaties kunnen zich melden om wedstrijden op de outdoor kalender te krijgen. Alles over de procedure van de wedstrijd kalenders vind u HIER

Bestuursverkiezing ALV najaar 2017

Conform het rooster van aftreden zijn de volgende bestuursleden van regio Friesland komende najaarsvergadering aftredend.
Jos de Boer (ad interim voorzitter)        herkiesbaar
Claudia Reinsma (wedstrijdsecretaris) niet-herkiesbaar
Jantina Feenstra (secretaris)                herkiesbaar
Okke Jan Okkema (facilitair)                 niet-herkiesbaar
Claudia Reinsma en Okke Jan Okkema hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Jos de Boer en Jantina Feenstra zijn wel herkiesbaar.
Dit betekent dat er twee bestuursvacatures zijn. Het bestuur van de KNHS regio Friesland is dan ook op zoek naar leden die belangstelling hebben om één van beide vacatures in te vullen.
Belangstelling kan middels een mail aan de secretaresse van de Regio kenbaar gemaakt worden tot 26 oktober 2017. Een gesprek met de vertrouwenscommissie zal deel uitmaken van de procedure. secretaris@paardensportfriesland.nl
Aangezien de voorzitter middels digitale verkiezingen door de leden van de KNHS regio Friesland gekozen wordt, ontvangen de leden van de KNHS regio Friesland daarover middels een mail nader bericht.

donderdag 23 nov.2017 ALV KNHS Regio Friesland

Op 23 november zal de najaarsvergadering zijn van de KNHS Regio Friesland. De vergadering wordt gehouden in Joure bij partycentrum ‘t Haske. Nadere info volgt.