ALV 19 november ONLINE

Geachte leden,

Aanstaande donderdag zal onze algemene ledenvergadering, vanwege de huidige COVID-19 maatregelen, online plaats vinden. Wij zouden dit natuurlijk ook liever doen in een grote zaal, met naderhand een hapje en een drankje, maar we hopen dat u desondanks aan komt sluiten bij onze online vergadering.

Via de volgende link www.stokerav.nl/knhs/ kunt u deelnemen aan de vergadering.

Wij zullen onze uiterste best doen om deze ALV in goede orde te laten verlopen.

Datum :               donderdag 19 november 2020
Aanvang:            20.00 uur  

Tijdens de vergadering zullen verschillende punten aan bod komen. De agenda is de leidraad van deze online ALV.

Graag willen wij de agenda punten begroting en de wijzigingen binnen het bestuur hier onder nader toelichten.

Begroting 2021

De begroting van 2021 wordt besproken tijdens de livestream. Hieronder vind u de begroting en de daarbij behorende toelichting.

Bestuursverkiezing voorzitter

Zoals eerder vermeld en weergegeven in de agenda zal voorzitter Jos de Boer aftreden tijdens de najaars vergadering. Het bestuur draagt Wander Brinkhoff voor als nieuwe voorzitter. Mochten hier bezwaren tegen zijn dan kunt u deze, binnen een week na 19 november, per mail kenbaar maken via het volgende e-mail adres:  secretaris@paardensportfriesland.nl

Ook is de zittingstermijn verstreken voor de bestuursleden Annemiek Oosterhuis- Tjeerdsma en Annigje Tolman. Zij hebben aangegeven dat ze zich wederom voor drie jaar in willen zetten voor hun functie.

Mochten er vragen zijn stel deze dan gerust door een mail te sturen naar media-pr@paardensportfriesland.nl

Tijdens de online vergadering kunt u al uw vragen stellen via Whatsapp op het volgende telefoonnummer: 0614587722

Met vriendelijke groet,

Bestuur KNHS Regio Friesland

Aanvragen wedstrijden outdoor 2021

Ookal hebben we dit jaar nog maar weinig wedstrijden kunnen rijden wordt al wel weer tijd om de outdoorwedstrijden voor 2021 op te geven.

***Na kalendervergadering d.d. 14 december 2020, (datum is nog onder voorbehoud) worden er niet meer wedstrijden gewijzigd/ toegevoegd.

Zie onderstaande punten.

  • Wedstrijden zelf invullen aanvragen bij de KNHS
  • Geef voor 30 november jullie wedstrijden op en geef de klassen meteen correct op. Denk aan de ZZ-Licht. De klassen die worden toegewezen dienen ook te worden uitgeschreven/verreden (geen afmelding vanwege te weinig deelname)
  • Na sluitingstijd van de kalenderopgave ontvangen wedstrijddata worden niet meer meegenomen!;
  • De concept kalender zal 1 week vóór de kalendervergadering worden verzonden, zie onderstaand tijdschema. Na ontvangst van de concept kalender is er tijd om wijzigingen/aanpassingen te doen. In die tijd kun je eventueel ook overleggen met andere verenigingen die op eenzelfde datum zitten;
  • Daarna wordt een definitieve concept kalender gestuurd, die op de kalendervergadering zal worden besproken.
  • De uitkomst van de kalendervergadering is bindend. Dat wil zeggen: na die datum kunnen geen wedstrijddata/klassen etc. gewijzigd worden en ook niet meer toegevoegd. Dus er kunnen gedurende het seizoen geen bijschrijvingen meer plaatsvinden! Verenigingen die niet bij de kalendervergadering aanwezig zijn en waarvan de wedstrijddata worden gewijzigd of vervallen kunnen dan niet meer reageren! Dus verenigingen stuur mensen naar de kalendervergadering, bij voorkeur de mensen die de wedstrijden organiseren en die kunnen beslissen. Het regiobestuur behoudt zich het recht om, bij hoge uitzondering, wedstrijden en klassen te veranderen na deze de kalendervergadering (denk aan annuleringen van wedstrijden)
  • De data van de selectiewedstrijden worden door ons in overleg met betreffende kringen vastgelegd en worden niet gewijzigd.

Inlevertermijn wedstrijddata 2021:
Uiterlijke inleverdatum outdoorwedstrijden 30 november 2020 bij de KNHS.

Opstellen wedstrijdkalender wordt verzorgt door de KNHS. Het concept van de wedstrijdkalender zal uiterlijk 7 december verzonden worden.

Tussen 7 december en 12 december is er tijd voor de verenigingen om de kalender(concept) te checken en eventueel met andere verenigingen te overleggen.

Verzending definitieve concept wedstrijdkalender uiterlijk 13 december 2020.

Maandag 14 december 2020 kalendervergadering, locatie volgt. Dit is onder voorbehoud. Hou hierover de website/ Facebook pagina in de gaten.

Daarna wordt de kalender weer toegezonden en is er gelegenheid om te checken of alles uiteindelijk correct op de kalender is vermeld.

In week 1 van 2021 gaat de kalender naar de KNHS en naar de systeembeheerder voor het plaatsen op de wedstrijdkalender.

Met vriendelijke groeten,

J. Feenstra –Dijkstra,  
Secretaris KNHS Regio Friesland                                                                                     

Algemene Ledenvergadering najaar 2020

De najaars ALV van KNHS Regio Friesland zal worden gehouden op donderdag 19 november 2020. Net als voorgaande vergaderingen zal deze voor alsnog plaatsvinden in Partycentrum ‘t Haske te Joure.

We houden de corona maatregelen goed in de gaten en zullen in de aanloop naar deze datum definitief maken of de ALV in Joure zal plaats vinden of dat we een online vergadering gaan houden.

Datum : donderdag 19 november 2020
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Partycentrum ‘t Haske te Joure / online


Voorlopige startlijst JSP selectie dag

De voorlopige startlijsten voor de JSP selectie dag zijn bekend. We beginnen zondag met de dressuur om 09:30 uur. Het springen zal vanaf 12:30 uur beginnen.

De definitieve startlijst zal zaterdag geplaatst worden.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent, zodat je zonder extra stress, lekker kunt rijden. Kosten zijn €5,00 per start. Graag vooraf contant en gepast (in de kantine) betalen, je krijgt dan een nummer die je goed zichtbaar op je sjabrak moet spelden. Dit nummer moet je na afloop weer inleveren.  Er is ruimte om van te voren los te stappen!

De selectie-les duurt 30 minuten. Zorg dat je correct gekleed bent (geen wedstrijdtenue) en dat je pony er verzorgt uit ziet. Bodyprotector wordt voor het springen aanbevolen. Laat de zenuwen lekker thuis en geniet van deze selectie. Wij wensen iedereen heel veel succes!

Belangrijk JSP nieuws!!!!

Helaas lukt het onze JSP instructeur Hergen van Hall niet om dit najaar de lessen te verzorgen in verband met een overvolle agenda na het Corona voorjaar.

Gelukkig hebben wij een hele goede, jonge instructrice kunnen vinden om de JSP lessen te geven! Dominique Veenstra gaat de lessen verzorgen op de woensdagavond op het mooie complex van Celebrity Stables in Boijl.

Dominique is instructrice wedstrijdsport dressuur en is opgenomen in het MGPNGP senioren team met haar paard AHB Pearl, waar ze zware tour U25 mee rijdt. Met haar andere zware tour paard Zandokan SMH is ze opgenomen in het KNHS Talentenplan. Ook rijdt ze nog jongere paarden en IBOP paarden thuis en voor diverse grotere dressuurstallen.

Mocht je nog graag mee willen doen aan de lessen van Dominique, geef je dan nog snel op met het inschrijfformulier op onze website: www.paardensportfriesland.nl/jsp
De inschrijving voor het JSP sluit op zondag 30 augustus!!!

Mocht je je nog af willen melden voor de JSP selectiedag, dan ook graag voor zondag 30 augustus!!!

Dominique & Zandokan SMH