Regio Kampioenschappen afgelast

Helaas, zoals we allemaal al een beetje hadden zien aankomen heeft de KNHS vandaag laten weten dat de Nederlandse Indoor Kampioenschappen 2021 niet door zullen gaan.

Dit heeft ons als regio bestuur doen besluiten dat ook onze regio kampioenschappen helaas niet door kunnen gaan.

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat we snel weer met elkaar mogen genieten van de wedstrijdsport.

Bericht van de KNHS – Indoor kampioenschappen 2021 afgelast

Kalenders voltige, endurance, eventing en samengesteld mennen 2021

De wedstrijdkalenders 2021 voor de disciplines voltige, endurance, eventing en samengesteld mennen zijn vastgesteld. Deze worden vastgesteld op de kalendervergaderingen die ondertussen allemaal hebben plaats gevonden.

Op dit moment zijn er vanwege Covid-19 geen wedstrijden mogelijk, maar we willen je toch de kalenders voor 2021 niet onthouden.

We hopen dat het virus gauw onder controle is zodat de maatregelen kunnen versoepelen en er weer wedstrijden mogelijk zijn.

https://www.knhs.nl/nieuws/2020/kalenders-voltige-endurance-eventing-en-samengesteld-mennen-2021/?fbclid=IwAR3RE5xKmuBMfAfwKg73t_AWODdGHCdL0Mw5SCL3KW_sVaufpHisR_TJvXU

Update selectie wedstrijden en Friese Kampioenschappen

Maandag avond zijn de strenge maatregelen rondom het corona virus van start gaan. Deze maatregelen zullen in ieder geval tot 19 januari 2021 standhouden. Dit houdt in dat de meetmomenten nog niet van start zullen gaan.

Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze selectiewedstrijden. Afgelopen week hebben wij als bestuur, reeds met elkaar gesproken over de verschillende mogelijkheden voor de Friese Indoor Kampioenschappen. Wij willen natuurlijk net zo graag als jullie, dat deze wanneer mogelijk doorgaan. Hiervoor hebben we een verschillende scenario’s bedacht. Helaas, door de aangescherpte regels zal Plan A voor de dressuur al afvallen. Voor het springen zullen er allereerst geen wijzigingen komen.

Plan B: Selectiewedstrijden in Februari
Selectiewedstrijden zullen plaats vinden in het weekend van 13 & 14 februari. Dit weekend wordt ingericht als selectie weekend. De selectie wedstrijden zullen dan verreden worden op de 3 verschillende locaties ; Franeker, Oenkerk en Sneek.

Paarden Pony’s
B dressuur 14 februari Oenkerk B dressuur 14 februari Franeker
L dressuur 13 februari Oenkerk L dressuur 13 februari Sneek
M dressuur 14 februari Sneek M dressuur 14 februari Franeker
Z dressuur 13 februari Franeker Z dressuur 13 februari Franeker *

*bij veel opgaves Z dressuur paarden zullen de pony’s verreden worden op zondag 14 februari

De Friese Indoor Kampioenschappen voor de dressuur zullen dan plaats vinden op 26, 27 & 28 februari 2021.

Plan C : Geen Indoor Kampioenschappen 2021
Wanneer de wedstrijdsport op zaterdag 6 februari nog steeds niet mogelijk is, zal het ook niet mogelijk zijn om de selectiewedstrijden te laten verrijden op 13&14 februari. Dit zal betekenen dat er dan geen Indoor Kampioenschap 2021 zullen zijn voor zowel het dressuur als springen.  

Bericht van KNHS

4 december 2020
In tegenstelling tot wat het algemene bericht van de KNHS suggereert, zal de regio Friesland niet gaan schuiven met data.

Zowel de selectiewedstrijden als de kampioenschappen worden verreden op de data zoals reeds gecommuniceerd is.

Er worden dan ook GEEN extra selectiewedstrijden georganiseerd.

Selectie wedstrijden blijven als volgt:

Pony’s
B dressuur – zaterdag 23 januari te Franeker
L dressuur – zondag 3 januari te Haskerhorne
M dressuur – zondag 20 december te Vinkega
Z dressuur – zaterdag 16 januari te Harich

Paarden
B dressuur – zaterdag 9 januari te Harich
L dressuur – zondag 24 januari te Vinkega
M dressuur – zondag 17 januari te Sonnega
|Z dressuur – zondag 10 januari te Franeker

ALV 19 november ONLINE

Geachte leden,

Aanstaande donderdag zal onze algemene ledenvergadering, vanwege de huidige COVID-19 maatregelen, online plaats vinden. Wij zouden dit natuurlijk ook liever doen in een grote zaal, met naderhand een hapje en een drankje, maar we hopen dat u desondanks aan komt sluiten bij onze online vergadering.

Via de volgende link www.stokerav.nl/knhs/ kunt u deelnemen aan de vergadering.

Wij zullen onze uiterste best doen om deze ALV in goede orde te laten verlopen.

Datum :               donderdag 19 november 2020
Aanvang:            20.00 uur  

Tijdens de vergadering zullen verschillende punten aan bod komen. De agenda is de leidraad van deze online ALV.

Graag willen wij de agenda punten begroting en de wijzigingen binnen het bestuur hier onder nader toelichten.

Begroting 2021

De begroting van 2021 wordt besproken tijdens de livestream. Hieronder vind u de begroting en de daarbij behorende toelichting.

Bestuursverkiezing voorzitter

Zoals eerder vermeld en weergegeven in de agenda zal voorzitter Jos de Boer aftreden tijdens de najaars vergadering. Het bestuur draagt Wander Brinkhoff voor als nieuwe voorzitter. Mochten hier bezwaren tegen zijn dan kunt u deze, binnen een week na 19 november, per mail kenbaar maken via het volgende e-mail adres:  secretaris@paardensportfriesland.nl

Ook is de zittingstermijn verstreken voor de bestuursleden Annemiek Oosterhuis- Tjeerdsma en Annigje Tolman. Zij hebben aangegeven dat ze zich wederom voor drie jaar in willen zetten voor hun functie.

Mochten er vragen zijn stel deze dan gerust door een mail te sturen naar media-pr@paardensportfriesland.nl

Tijdens de online vergadering kunt u al uw vragen stellen via Whatsapp op het volgende telefoonnummer: 0614587722

Met vriendelijke groet,

Bestuur KNHS Regio Friesland

Aanvragen wedstrijden outdoor 2021

Ookal hebben we dit jaar nog maar weinig wedstrijden kunnen rijden wordt al wel weer tijd om de outdoorwedstrijden voor 2021 op te geven.

***Na kalendervergadering d.d. 14 december 2020, (datum is nog onder voorbehoud) worden er niet meer wedstrijden gewijzigd/ toegevoegd.

Zie onderstaande punten.

  • Wedstrijden zelf invullen aanvragen bij de KNHS
  • Geef voor 30 november jullie wedstrijden op en geef de klassen meteen correct op. Denk aan de ZZ-Licht. De klassen die worden toegewezen dienen ook te worden uitgeschreven/verreden (geen afmelding vanwege te weinig deelname)
  • Na sluitingstijd van de kalenderopgave ontvangen wedstrijddata worden niet meer meegenomen!;
  • De concept kalender zal 1 week vóór de kalendervergadering worden verzonden, zie onderstaand tijdschema. Na ontvangst van de concept kalender is er tijd om wijzigingen/aanpassingen te doen. In die tijd kun je eventueel ook overleggen met andere verenigingen die op eenzelfde datum zitten;
  • Daarna wordt een definitieve concept kalender gestuurd, die op de kalendervergadering zal worden besproken.
  • De uitkomst van de kalendervergadering is bindend. Dat wil zeggen: na die datum kunnen geen wedstrijddata/klassen etc. gewijzigd worden en ook niet meer toegevoegd. Dus er kunnen gedurende het seizoen geen bijschrijvingen meer plaatsvinden! Verenigingen die niet bij de kalendervergadering aanwezig zijn en waarvan de wedstrijddata worden gewijzigd of vervallen kunnen dan niet meer reageren! Dus verenigingen stuur mensen naar de kalendervergadering, bij voorkeur de mensen die de wedstrijden organiseren en die kunnen beslissen. Het regiobestuur behoudt zich het recht om, bij hoge uitzondering, wedstrijden en klassen te veranderen na deze de kalendervergadering (denk aan annuleringen van wedstrijden)
  • De data van de selectiewedstrijden worden door ons in overleg met betreffende kringen vastgelegd en worden niet gewijzigd.

Inlevertermijn wedstrijddata 2021:
Uiterlijke inleverdatum outdoorwedstrijden 30 november 2020 bij de KNHS.

Opstellen wedstrijdkalender wordt verzorgt door de KNHS. Het concept van de wedstrijdkalender zal uiterlijk 7 december verzonden worden.

Tussen 7 december en 12 december is er tijd voor de verenigingen om de kalender(concept) te checken en eventueel met andere verenigingen te overleggen.

Verzending definitieve concept wedstrijdkalender uiterlijk 13 december 2020.

Maandag 14 december 2020 kalendervergadering, locatie volgt. Dit is onder voorbehoud. Hou hierover de website/ Facebook pagina in de gaten.

Daarna wordt de kalender weer toegezonden en is er gelegenheid om te checken of alles uiteindelijk correct op de kalender is vermeld.

In week 1 van 2021 gaat de kalender naar de KNHS en naar de systeembeheerder voor het plaatsen op de wedstrijdkalender.

Met vriendelijke groeten,

J. Feenstra –Dijkstra,  
Secretaris KNHS Regio Friesland                                                                                     

Algemene Ledenvergadering najaar 2020

De najaars ALV van KNHS Regio Friesland zal worden gehouden op donderdag 19 november 2020. Net als voorgaande vergaderingen zal deze voor alsnog plaatsvinden in Partycentrum ‘t Haske te Joure.

We houden de corona maatregelen goed in de gaten en zullen in de aanloop naar deze datum definitief maken of de ALV in Joure zal plaats vinden of dat we een online vergadering gaan houden.

Datum : donderdag 19 november 2020
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Partycentrum ‘t Haske te Joure / online