Aanvragen wedstrijden

Aanvragen wedstrijden bij de KNHS Regio Friesland. De wedstrijd kalenders indoor en outdoor worden vastgesteld tijdens twee vergaderingen. De vergadering voor de outdoor kalender vindt in principe plaats half december, die van de indoor kalender vindt plaats half mei van elk jaar. Het is zeer wenselijk dat tijdens deze vergadering afgevaardigden aanwezig zijn van de goed te keuren wedstrijden. Er moet soms wat geschoven worden en toestemming verleend worden. Indien er geen afgevaardigde is, zal het regio bestuur uiteindelijk een beslissing nemen.

Om een wedstrijd te kunnen houden dient deze aangevraagd te worden bij het bestuur van de Regio. Sta je één keer op die kalender, dan krijg je (half)jaarlijks een uitnodiging om je wedstrijdgegevens weer aan te leveren. De aanvraag dient te worden gedaan bij de regiosecretaris. Op dit moment is dat Jantina Feenstra-Dijkstra secretaris@paardensportfriesland.nl

Ten aanzien van de hoeveelheid wedstrijden hebben wij op zich geen maximum, wij zijn echter wel de mening toegedaan dat het wellicht verstandig is om krachten te bundelen als (kleinere)verenigingen. Gezamenlijk wedstrijden organiseren betekent meer draagvlak, meer vrijwilligers om te helpen en als het goed is een sterkere organisatie. Grote concoursen willen wij in ere houden. Dat lukt alleen als zij op “hun” weekenden, niet te veel concurrentie hebben van andere wedstrijden.

Kringwedstrijden worden in samenspraak met de kringbesturen vastgesteld en vervolgens op de kalender geplaatst.

We hebben wel een aantal regels/uitgangspunten opgesteld t.a.v. de indoor en outdoor wedstrijd kalender. Deze opsomming vindt u hieronder.

Onderstaande punten zijn een conclusie van eerder gehouden discussies over de wedstrijdkalender. Deze hebben we dus met ons allen opgesteld.
In 2014 heeft een commissie zich, op verzoek van het Regio bestuur, bezig gehouden met optimaliseren en reguleren van de wedstrijden waar nodig. Ook de uitkomst van die discussiegroep is meegenomen in onderstaande opsomming.

 • U ontvangt van het secretariaat een document in Excel. Dit is een door de KNHS werkorganisatie geoptimaliseerd document, waarin u de wedstrijd volledig kunt invullen, met terrein, concoursnaam etc. direct meegenomen, zodat het zeer eenvoudig is te uploaden naar de server en uw vraagprogramma al klaar staat in MijnKNHS.
 • geef binnen de gestelde tijd jullie wedstrijden op en geef de klassen meteen correct op. De klassen die worden aangevraagd en toegewezen dienen ook te worden uitgeschreven en verreden (geen afmelding vanwege te weinig deelname en niet het motto handteren “eerst maar binnenhalen en dan zien wat we daadwerkelijk gaan verrijden”);
 • De afspraak is gemaakt en door een ieder onderschreven dat er op de indoorkalender per weekend 1 springwedstrijd wordt gehouden.
 • na sluitingstijd van de kalenderopgave ontvangen wedstrijddata worden niet meer meegenomen op de kalender!;
 • de concept-kalender zal ruim vóór de kalendervergadering worden verzonden. Na ontvangst van de concept-kalender is er tijd om wijzigingen/aanpassingen te doen. In die tijd kun je eventueel ook overleggen met andere verenigingen die op eenzelfde datum zitten. Tijdens de kalendervergadering worden in principe geen problemen meer besproken, dezen moeten voor de kalendervergadering onderling worden opgelost;
 • daarna wordt een definitieve concept-kalender gestuurd, die op de kalendervergadering zal worden besproken;
 • de uitkomst van de kalendervergadering is bindend. Dat wil zeggen: na die datum kunnen geen wedstrijddata/klassen etc. gewijzigd worden en ook niet meer toegevoegd. Dus er kunnen gedurende het seizoen geen bijschrijvingen meer plaatsvinden! Verenigingen die niet bij de kalendervergadering aanwezig zijn en waarvan de wedstrijddata worden gewijzigd of vervallen kunnen dan niet meer reageren! Dus verenigingen stuur bij voorkeur de mensen die de wedstrijden organiseren en die kunnen beslissen, naar de kalendervergadering. Het regiobestuur behoudt zich het recht voor om, bij hoge uitzondering, wedstrijden en klassen te veranderen na deze kalendervergadering (denk aan annuleringen van wedstrijden);
 • De data van de outdoor-selectiewedstrijden worden door ons in overleg met betreffende kringen vastgelegd en worden niet gewijzigd. De indoor selectiewedstrijden worden eind november en december verreden (Z begin januari). Uit de indoordressuurwedstrijden die in deze periode worden georganiseerd wordt een keuze gemaakt voor het verrijden van de indoor selectie.

Inlevertermijn wedstrijddata outdoor 2018:

 • Uiterlijke inleverdatum wedstrijden 10 november 2017 bij secretaris@paardensportfriesland.nl
 • Opstellen wedstrijdkalender door secretaris, verzending concept wedstrijdkalender uiterlijk 19 november 2017
 • Tussen 19 november en 3 december 2017 tijd voor de verenigingen om kalender te checken en eventueel met andere verenigingen te overleggen;
 • Verzending definitieve concept kalender in de week van 10 december 2017. .
 • Maandag 18 december 2017 kalendervergadering bij Bowlingcentrum ‘t Haske in Joure, Vegelinsweg 20
 • Daarna wordt de kalender weer toegezonden en is er nog 1 week de gelegenheid om te checken of alles uiteindelijk correct op de kalender is vermeld.
 • Hierna is de kalender definitief en 8 januari gaat dan de kalender naar de KNHS en naar de systeembeheerder voor plaatsen op de site.

 

Met vriendelijke groeten,

J. Feenstra –Dijkstra,
Secretaris KNHS Regio Friesland
secretaris@paardensportfriesland.nl

Relevante documenten:

handleiding import wedstrijdkalender

Kopie van Regiokalender Outdoor Friesland 2018

uitnodiging inleveren wedstrijden