Algemeen

De KNHS Regio Friesland is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) als regionale vereniging met aangesloten KNHS verenigingen.

Als onderdeel van de KNHS bevordert zij daarmee dat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. Het welzijn van het paard en de paardensporter als lid van de KNHS staan daarbij centraal!

De kernwaarden van de Regio Friesland zijn:

  • ambitieus
  • deskundig
  • respectvol
  • sportief
  • open

De vier hoofddoelstellingen van de Regio Friesland zijn:

  • Kringen en verenigingen ondersteunen, motiveren c.q. activeren in het uitoefenen van de activiteiten voor de “paardensport” in de breedste zin van het woord.
  • De kwaliteit van de sport verbeteren
  • De distributie van de sport verbeteren
  • De efficiency van de organisatie verbeteren

Wilt u weten waar wij als Regio Friesland de komende jaren ons beleid op hebben gericht? Dan kunt u hier ons Meer Jaren Beleidskader downloaden.