19 april is het alweer zover dan is de ALV van voorjaar 2018 bij Partycentrum ‘t Haske vanaf 20:00 uur.
Tijdens deze vergadering zal er een nieuw bestuurslid worden verkozen voor de functie Materieel beheer.
De ALV is niet alleen toegankelijk voor bestuursleden van verenigingen of kringen maar ook voor alle leden van de KNHS!

Wij hopen u allen 19 april te mogen begroeten bij Partycentrum ‘t Haske.

Bijgevoegd de voorlopige agenda van 19 april 2018 Voorlopige agenda ALV 2018

Notulen najaarsvergadering 2017  Notulen najaarsvergadering 23.11.2017

Jaarverslag 2017  KNHS Regio Friesland Jaarverslag 2017