Conform het rooster van aftreden zijn de volgende bestuursleden van regio Friesland komende najaarsvergadering aftredend.
Jos de Boer (ad interim voorzitter)        herkiesbaar
Claudia Reinsma (wedstrijdsecretaris) niet-herkiesbaar
Jantina Feenstra (secretaris)                herkiesbaar
Okke Jan Okkema (facilitair)                 niet-herkiesbaar
Claudia Reinsma en Okke Jan Okkema hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Jos de Boer en Jantina Feenstra zijn wel herkiesbaar.
Dit betekent dat er twee bestuursvacatures zijn. Het bestuur van de KNHS regio Friesland is dan ook op zoek naar leden die belangstelling hebben om één van beide vacatures in te vullen.
Belangstelling kan middels een mail aan de secretaresse van de Regio kenbaar gemaakt worden tot 26 oktober 2017. Een gesprek met de vertrouwenscommissie zal deel uitmaken van de procedure. secretaris@paardensportfriesland.nl
Aangezien de voorzitter middels digitale verkiezingen door de leden van de KNHS regio Friesland gekozen wordt, ontvangen de leden van de KNHS regio Friesland daarover middels een mail nader bericht.