Het eventingforum heeft het eventingkampioenschap paarden 2017 toegewezen aan Leidschendam waar in natuurgebied “Vlietland”. Dit wordt gehouden op 24  juni 2017. De KNHS ponykampioenschappen eventing worden verreden in Ysselsteyn op 30 september 2017.

In het kampioenschapsreglement is het volgende opgenomen voor de klasse L:

Klasse L paarden:
1. Iedere regio vaardigt maximaal 6 combinaties af naar het kampioenschap klasse L.
2. Regio’s bepalen de selectie. Naast het individuele kampioenschap doen minimaal 4 door de regio aangewezen combinaties mee aan het equipekampioenschap.
3. De eindscore van de beste 4 combinaties per regio tellen mee voor het equipe kampioenschap. De regio met de minste strafpunten is winnaar.
4. Ruiters die in 2016 tot aan het kampioenschap in 2017 op 2-ster of hoger zijn gestart zijn uitgesloten van deelname aan het L-kampioenschap.

Klasse M paarden:  De combinatie dient minimaal 4 winstpunten in de klasse M te hebben behaald.

Het totale kampioenschapsreglement is hier te vinden.

Voor de klasse L paarden eventing wordt de selectie voor het L kampioenschap door de regio’s gedaan en vrije inschrijving is dus niet mogelijk.

Friesland wil natuurlijk met een zo goed mogelijk team aan de start verschijnen en zal voor dit kampioenschap dus een selectie houden onder de L eventingruiters. De criteria waarop de regio Friesland haar L-combinaties selecteert voor deelname aan het kampioenschap staan hieronder:

Deelnemer moet in pricipe in de afgelopen twee jaar vijf of meer winstpunten in de klasse L hebben behaald.

Deelnemer moet sinds 1 augustus 2016 minstens twee eventingwedstrijden hebben uitgereden en in het klassement zijn opgenomen.

Deelnemers die in dit en/of afgelopen seizoen bij meerdere eventingwedstrijden in het eindklassement bij de eerste zes waren geplaatst hebben voorrang.

 

Opgave voor 1 mei bij: Claudia Reinsma   wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl

hierbij duidelijk vermelden Naam ruiter, naam paard, combinatienummer