Het is weer tijd om de indoorwedstrijden voor 2017-2018 op te geven.
Verenigingen / organisaties die nieuw op de kalender willen komen of die door wijzigingen emailadres o.i.d. deze uitnodiging niet via hun mail hebben ontvangen, kunnen dit bericht als die uitnodiging gebruiken.
Hieronder staan de regels die wij hierbij hanteren:
– Wedstrijden zelf invullen in bijgevoegde conceptkalender(net als met outdoor opgave)
– geef binnen de gestelde tijd jullie wedstrijden op en geef de klassen meteen correct op. De klassen die worden toegewezen dienen ook te worden uitgeschreven/verreden (geen afmelding vanwege te weinig deelname)
– na sluitingstijd van de kalenderopgave ontvangen wedstrijddata worden niet meer meegenomen!;
– de concept-kalender zal ruim vóór de kalendervergadering worden verzonden, zie onderstaand tijdschema. Na ontvangst van de concept-kalender is er tijd om wijzigingen/aanpassingen te doen. In die tijd kun je eventueel ook overleggen met andere verenigingen die op eenzelfde datum zitten;
– daarna wordt een definitieve concept-kalender gestuurd, die op de kalendervergadering zal worden besproken;
– de uitkomst van de kalendervergadering is bindend. Dat wil zeggen: na die datum kunnen geen wedstrijddata/klassen etc. gewijzigd worden en ook niet meer toegevoegd. Dus er kunnen gedurende het seizoen geen bijschrijvingen meer plaatsvinden! Verenigingen die niet bij de kalendervergadering aanwezig zijn en waarvan de wedstrijddata worden gewijzigd of vervallen kunnen dan niet meer reageren! Dus verenigingen stuur bij voorkeur de mensen die de wedstrijden organiseren en die kunnen beslissen, naar de kalendervergadering. Het regiobestuur behoudt zich het recht voor om, bij hoge uitzondering, wedstrijden en klassen te veranderen na deze de kalendervergadering (denk aan annuleringen van wedstrijden);
– De data van de selectiewedstrijden worden door ons in overleg met betreffende organisatie vastgelegd en worden niet gewijzigd.
– GEBRUIK VOOR AANLEVERING WEDSTRIJDEN HET BIJGELEVERDE EXCELBESTAND!  Hierop zelf jullie gegevens invullen, bij ontbrekende gegevens zorgt dit voor vertraging van goedkeuring vraagprogramma.
Inlevertermijn wedstrijddata 2017-2018
* Uiterlijke inleverdatum indoorwedstrijden 23 april 2017 as. bij  secretaris@paardensportfriesland.nl
* Opstellen wedstrijdkalender door secretaris, verzending concept wedstrijdkalender uiterlijk 24 april as.
* Tussen 24 april en 6 mei a.s. tijd voor de verenigingen om kalender te checken en eventueel met andere verenigingen te overleggen;
* Verzending definitieve concept kalender in de week van 7 mei as.
* Maandag 15 mei a.s. kalendervergadering bij partycentrum ’T Haske in Joure.
Daarna wordt de kalender weer toegezonden en is er gelegenheid om te checken of alles uiteindelijk correct op de kalender is vermeld.
Maandag 5 juni kalender naar KNHS en naar systeembeheerder voor plaatsen op de site.

***Na kalendervergadering d.d. 15 mei a.s, worden er niet meer wedstrijden gewijzigd/ toegevoegd.***

Met vriendelijke groeten,
J. Feenstra –Dijkstra, Secretaris KNHS Regio Friesland
download hier het excel bestand voor de wedstrijdkalender