Contact bestuur

Voorzitter
Jos de Boer, Wildehornstersingel 3, 8506 AC Haskerhorne
Telefoon: +316 28 59 99 06
Contactpersoon voor: MGPNGP (+junior), kringen, ledenraad KNHS, noordelijk overleg Friesland/Groningen/Drenthe
voorzitter@paardensportfriesland.nl

Secretaris
Jantina Feenstra – Dijkstra, Doniaburen 3, 8761 PE Ferwoude
Telefoon: +316 27 37 45 71
Contactpersoon voor: jubilea etc vereningen, wedstrijdkalender, vrijwilligers kampioenschappen
secretaris@paardensportfriesland.nl

Penningmeester
Marjolein Rosier, Yndyk 7, 8635 VD Boazum
Telefoon: +316 14 58 77 22
Contactpersoon voor: financiële zaken, recreatie/FNRS zaken
penningmeester@paardensportfriesland.nl

Wedstrijdsecretariaat kampioenschappen
Annemiek Oosterhuis – Tjeerdsma
Telefoon: +316 42 10 34 31
Contactpersoon voor: Wedstrijdsecretariaat Kampioenschappen, eventing
wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl

Opleidingen
Willem Joezer de Jong, Meester Vrijburgstraat 1 8804NS TZUM
Telefoon:  +316 41 49 45 80
Contactpersoon voor: clinic kampioenen, MGPNGP(+junior), opleidingen, social media
opleidingen@paardensportfriesland.nl

Jeugdzaken
Niesette Haringsma, ‘t West 38 8435 VN DONKERBROEK
Telefoon: +316 22 72 01 88
contactpersoon voor: JSP, MGPNGP(+junior), PR, Raboselectie, social media
jeugd@paardensportfriesland.nl

Kampioenschapszaken / faciliteiten (VACANT)
Telefoon:
Contactpersoon voor: (kampioenschapszaken, sponsoring, samenwerking KWPN)
faciliteiten@paardensportfriesland.nl

Recreatiesport (tevens forumlid)
Marjolein Rosier, Yndyk 7, 8635 VD Boazum
Telefoon: +316 14 58 77 22
forumrecreatiesportfriesland@knhs.nl

Media-PR-Sponsoring
Annigje Tolman, Krommezijl 16, 8939 AV Leeuwarden
Telefoon: +316 50 41 26 20
Contactpersoon voor: alle PR- en sponsorzaken, website
media-pr@paardensportfriesland.nl