Contact bestuur

Voorzitter
Jos de Boer, Wildehornstersingel 3, 8506 AC Haskerhorne
Telefoon: +316 28 59 99 06
Contactpersoon voor: MGPNGP (+junior), kringen, ledenraad KNHS, noordelijk overleg Friesland/Groningen/Drenthe
voorzitter@paardensportfriesland.nl

Secretaris
Jantina Feenstra – Dijkstra, Doniaburen 3, 8761 PE Ferwoude
Telefoon: +316 27 37 45 71
Contactpersoon voor: jubilea etc vereningen, wedstrijdkalender, vrijwilligers kampioenschappen
secretaris@paardensportfriesland.nl

Penningmeester
Catja Beers
Telefoon: +316 27 05 89 81
Contactpersoon voor: financiële zaken
penningmeester@paardensportfriesland.nl

Wedstrijdsecretariaat kampioenschappen
Annemiek Oosterhuis – Tjeerdsma
Telefoon: +316 42 10 34 31
Contactpersoon voor: Wedstrijdsecretariaat Kampioenschappen, eventing
wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl

Opleidingen
Klaas-Jan Feitsma
Telefoon: +316 10 93 85 60
Contact persoon voor: opleidingen, bijscholingen
opleidingen@paardensportfriesland.nl

Jeugdzaken
Niesette Haringsma, ‘t West 38 8435 VN DONKERBROEK
Telefoon: +316 22 72 01 88
contactpersoon voor: JSP, MGPNGP(+junior), PR, Raboselectie, social media
jeugd@paardensportfriesland.nl

Kampioenschapszaken / faciliteiten
Wander Brinkhoff
Telefoon: +316 11 19 68 11
Contactpersoon voor: (kampioenschapszaken, sponsoring, samenwerking WPN)

mailto:wbrinkhoff@outlook.com

Recreatiesport
Marjolein Rosier, Yndyk 7, 8635 VD Boazum
Telefoon: +316 14 58 77 22
recreatie@paardensportfriesland.nl

Media-PR-Sponsoring
Annigje Tolman, Sjoerd Wiersmahof 27, 8501 VA Joure
Telefoon: +316 50 41 26 20
Contactpersoon voor: alle PR- en sponsorzaken, website
media-pr@paardensportfriesland.nl