Fryske Sport yn dyn klasse

Voor alle groepsleerkrachten en directie van het basisonderwijs en buurtsportcoaches/vakleerkrachten:

Lear, doch en belibje de Fryske sporten: kom 16 september
Fryslân en sport; het is al eeuwenlang een gouden combinatie. Reeds in de zestiende eeuw vermaakte de Fries zich al met kaatsen, in de achttiende eeuw sprongen we met een houten stok over sloten en in de negentiende eeuw bonden we de Friese doorloper onder. Kortom: sporten als fierljeppen, Damjen Frysk Spul, keatsen, reedriden en skûtsjesilen en bijvoorbeeld de hynstersport maken Fryslân uniek.

Fryslân heeft een sportcultuur om grutsk op te zijn. Wij willen in 2050 nog steeds trots zijn op onze Fryske sporten. Daarom vinden wij dat kinderen van jongs af aan moeten kennismaken met de Fryske sporten.

Waarom moet uw school meedoen?
Doe als school uw voordeel met fryskesportyndynklasse.frl, want:
• Er is op de site één overzicht met de sportclinics van alle Fryske sporten
• U kunt dyn klasse direct aanmelden voor een sportclinic
• De clinics worden tegen een zo laag mogelijk tarief of gratis aangeboden
• Als docent hoeft u op de site alleen uw voorkeursdatum aan te geven.
• De Friese sportbond zorgt voor de een trainer, materialen en indien nodig een locatie.
• U kunt het Fryske sporten lespakket gratis downloaden (sluit aan bij lesmethode Fryske taal)

Hoe leuk is het om met de kinderen slootje te springen, te muurkaatsen of een keertje te zeilen? De Fryske sportbonden hebben een aanbod ontwikkeld voor kinderen van de basisschool. Laat kinderen kennismaken met de Fryske sporten, want Fryske sporten zijn leuk om te doen, Fryske sporten zijn hip!

#uniekmoment #16 september #16.00-18.00 uur
Op 16 september starten we met fryskesportyndynklasse.frl. Belibje het startmoment en schaats als één van de allereerste op het nieuwe ijs! U hebt de kans om 16 september (een week voor de officiële opening) de eerste meters te reedriden op het nieuwe ijs van de Elfstedenhal! Na het officiële programma van fryskesportyndynklasse.frl kunt u dus gaan schaatsen! Hoe leuk is dat?

Alvast een plekje reserveren? Klik hier!

 

Fryskesportyndynklasse.frl is een initiatief van Sport Fryslân en alle Fryske bonden (KNSB gewest Fryslân, KNKB, IFKS, SKS, KNHS, Damjen Frysk Spul, Watersportverbond, Fryske Ljeppers Bûn) en de Elfstedenhal Leeuwarden, Thialf Heerenveen, het CIOS, het christelijk basisonderwijs in Fryslân (CBO Fryslân) en Proloog Leeuwarden. Het project wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.