JSP

JSP 2017

Wij vinden het belangrijk dat kinderen/jong volwassenen plezier beleven in de mooiste sport die er is, de pony- en paardensport. Om de jonge ruiters te helpen bij hun hobby en sport is het Jeugdstimuleringsplan (JSP) ontwikkeld. Het Jeugdstimuleringsplan van Regio Friesland biedt jonge getalenteerde ruiters een trainingsprogramma in de vorm van extra lessen van Friese top-instructie aan om op een hoger niveau te komen.

Er worden dressuur- en springlessen gegeven, verdeeld in 6 voorjaarslessen en 6 najaarslessen. De kosten zijn € 150,– voor de lessen en 1 of meer extra activiteiten. De dressuurlessen worden gegeven door Hergen van Hall in Aldeboarn en Gotien Sipsma in Burgum, de springlessen worden verzorgd door Jan Arend Bouwhuizen in Appelscha en Hans de Vries in Giekerk.

Er komt een aankondiging op onze site en op Facebook. Naar aanleiding van de inschrijvingen wordt er op 5 maart 2017 een selectie dag georganiseerd voor alle combinaties die zich hebben ingeschreven voor de JSP lessen. Op deze selectie dag wordt er in kleine groepjes een half uur voorgereden. De instructeurs van het JSP zullen tijdens dit half uur kijken welke combinaties in aanmerking kunnen komen voor de JSP lessen. Er wordt onder andere gekeken naar de rijtechnische kwaliteiten van de ruiter, het leervermogen en de instelling van de ruiter en de potentie om door te groeien van de combinatie. Het is mogelijk om de selectie met meerdere pony’s/paarden te rijden, maar je kunt maar met 1 pony/paard geselecteerd worden. Mocht het zo zijn dat je met 2 pony’s/paarden  geselecteerd bent, dan is de keuze aan de ruiter met welk paard/pony men wil deelnemen. Kandidaten kunnen zich via het op de site de downloaden inschrijfformulier opgeven voor de selectie en het formulier per e-mail verzenden naar
Niesette Haringsma: jeugd@paardensportfriesland.nl

inschrijfformulier JSP 2017       inschrijving is gesloten. Januari 2018 gaat de selectie voor 2018 van start

voorwaarden JSP 2017

Voor wie?
Het JSP in bedoeld voor ponyruiters van 10 t/m 18 jaar, die startgerechtigd zijn in de klasse B t/m ZZ springen of dressuur (wordt je in 2017 10 of 18, dan mag je je ook inschrijven). Ook jeugdige paardenruiters zijn welkom. Voor hun geldt een leeftijdsgrens van 14 t/m 21 jaar en ze moeten startgerechtigd zijn in de klasse B t/m ZZ springen of B t/m ZZL dressuur (wordt je in 2017 14 of 21, dan mag je je ook inschrijven). Er is geen leeftijdsgrens voor de pony’s of paarden. Dit jaar voor het eerst mogen alle categorieën pony zich inschrijven, dus ook de A pony’s. De ruiters moeten een startkaart bij de pony/het paard hebben.
Zowel bij dressuur als springen gaan we de groepen zo veel mogelijk indelen op niveau. Dat betekent dat je van top instructie op jouw niveau les kunt krijgen.

Hoe werkt het?
De ruiters mogen zich opgeven voor de selectie in beide disciplines, springen en/of dressuur. Ook mag je een voorkeur uitspreken voor de instructie waarvan je les zou willen hebben. De ruiters die zich hebben aangemeld, worden uitgenodigd om op een selectiedag “voor te rijden”. De ruiters worden in principe beoordeeld door de instructeurs die ook de lessen verzorgen. Alle deelnemers krijgen persoonlijk bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn voor de lessen, of dat ze op de reservelijst staan. De voorjaarslessen gaan meestal in maart/april van start, in de zomer zijn er geen lessen en na de zomervakantie worden nog eens zes lessen gegeven vanaf half september.

lesindeling 2017 voorjaar
Les indeling voorjaar Hergen van Hall
Les indeling voorjaar Hans de Vries
Les indeling voorjaar Gotien Sipsma
Les indeling voorjaar Jan Arend Bouwhuizen

Wat kost het?
Iedereen die meedoet aan de selectiedag betaalt hiervoor € 5,00. De kosten van de 12 lessen voor een jaar bedragen € 150,-. (dit is inclusief een extra activiteit) Dit bedrag dient voor aanvang van de voorjaarslessen in ons bezit te zijn.

Verdere regels
Voor het volgen van JSP lessen gelden voorwaarden. Dit om misverstanden over en weer te voorkomen. De voorwaarden voor het JSP kunt u hier bekijken.

Communicatie
De communicatie tussen ponyclubs, JSP-kandidaten en de regio gaat volledig digitaal. Dit betekent dat opgave per e-mail moet worden toegezonden en dat informatie vanuit de regio ook per e-mail gaat. Ook vermelden wij zo veel mogelijk via facebook (www.facebook.com/RegioFriesland) Voor meer informatie over het jeugdstimuleringsplan kunt u contact opnemen met :

Niesette Haringsma 06- 22720188 jeugd@paardensportfriesland.nl