Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het kampioenschapsreglement die nadere uitleg behoeven. Daarom vind u hier een document waarin toelichting wordt gegeven over de wijzigingen die dit jaar zijn doorgevoerd. Vooral voor dressuurruiters die met meerdere paarden hoger hebben gereden, zijn er een aantal flinke aanpassingen. Lees dus zowel het kampioenschapsreglement als deze toelichting daarop goed door.