MGPNGP JUNIOR

Voorwaarden Mei Grand-Prix Nei Grand-Prix JUNIOR

Wat is voor de geselecteerden de meerwaarde van MGPNGP-JUNIOR?
Instructie:

 • De ruiter /amazone krijgt circa 13 keer per jaar, drie kwartier  les van  een van de amazones/ruiters, die geselecteerd zijn voor Mei Grand-Prix Nei Grand-Prix

Mental Coaching:

 • In overleg met  mental coach Berber van den Berg kan de ruiter/amazone een middag  per week een programma in de Epke Zonderlandhal in Heerenveen volgen.

Kleding:

 • De ruiter/amazone kan tegen gereduceerd tarief kleding en materiaal- die de MGPNGP ruiters/amazones ook in hun bezit hebben- voor bij het inrijden van en tijdens wedstrijden en tijdens de instructiemomenten aanschaffen bij onze sponsor (Hypo Fryslân) te Drogeham

Veterinaire begeleiding:

 • De ruiter/amazone kunnen veterinaire check ontvangen van Joost Hezemans (Dierenkliniek Wolvega).

Bijwonen  van instructies:

 • De ruiter/amazone van de geselecteerde combinaties krijgen de mogelijkheid instructies bij te wonen van Alex van Silfhout tijdens het Mei Grand-Prix nei Grand-Prix programma, omdat deze tegelijkertijd en op dezelfde locatie plaatsvinden als de instructies aan de ruiters/amazones van Mei Grand-Prix nei Grand-Prix JUNIOR

 Paardenvoer van Hippostar:

 • Hippostar is bereid een bijdrage te leveren middels het leveren van krachtvoer tegen een gereduceerde prijs .

Wijze van selectie:

 • Alle ruiters/amazones uit Regio Fryslan ,die voldoen aan de criteria voor deelname kunnen zich inschrijven voor: Mei Grand-Prix nei Grand-Prix Junior
 • De inschrijving dient vergezeld te gaan van een video/filmpje, waarbij de combinatie in  maximaal 4 minuten wordt gepresenteerd.
 • De amazones/ruiters van Mei Grand-Prix nei Grand-Prix kiezen hieruit  maximaal 15 combinaties ,die ieder 3 maal drie kwartier in groepjes van 3 op een donderdag van 15.00 tot ongeveer 19.00 uur met een tussenpoos van ongeveer 3 weken geïnstrueerd worden door de amazones/ruiters van Mei Grand-Prix nei Grand-Prix .  We starten op  donderdagmiddag in Manege De Caprilli te Sonnega. De eerste drie bijeenkomsten vinden plaats op:
  donderdagmiddag 01-10-2015; 29-10-2015 en 19-11-2015 in Manege De Caprilli te Sonnega.
  Daarna worden er uiteindelijk minimaal 10 combinaties geselecteerd, die het volledige traject ingaan.
 • De deelnemers, die zich inschrijven voor Mei Grand-Prix nei Grand-Prix JUNIOR betalen tijdens het selectietraject een bijdrage van 15 euro per drie kwartier instructie.
 • De inschrijving sluit 25 september 2015

 

Wat wordt er van de geselecteerde combinaties verwacht !
Criteria voor deelname:

Om in aanmerking te komen voor opname in het  Mei Grand-Prix nei Grand-Prix programma dient men als combinatie:

 • Met een KWPN-paard/pony een actieve startpas hebben, minimaal M1 gekwalificeerd zijn en actief in de wedstrijdsport zijn. Pony’s alle rassen alleen categorie D en E.
 • Ruiter/amazone moeten in de leeftijdscategorie vallen van 12 tot en met 25 jaar en lid zijn van een rijvereniging cq ponyclub van de Regio Friesland.
 • Naast het nodige talent van paard/pony en ruiter/amazone moet je over veel ambitie en motivatie beschikken om een top ruiter/amazone te willen worden.
 • Je dient je “coachable” op te stellen.
 • De trainingen te volgen in de door de Stichting aangewezen accommodatie
 • De opdrachten van de MGPNGP amazones/instructrices in de tijd tussen de instructies uit te voeren.
 • De ruiter/amazone levert een bijdrage van 15 euro per les.
 • De ruiter/amazone zal na de les de accommodatie netjes achterlaten.

Voor geselecteerde combinaties gelden de volgende bepalingen:
Duur van de overeenkomst:

 • De combinatie van ruiter/amazone verbinden zich steeds voor een termijn van 1 jaar -na een jaarlijkse evaluatie met de opleider-  deel te nemen aan de instructies. We starten per 1 oktober 2015. In september  van de daarop volgende jaren kan in onderling overleg en met wederzijdse instemming  van ruiter/amazone en de instructeurs van MGPNGP deelname verlengd  of beëindigd worden.
 • Bij blessures van ruiter/amazone en/of paard/pony kan een door de Stichting aangestelde arts/veterinair de combinatie uitsluiten van verdere deelname.
 • Circa 13 keer per jaar vindt er een instructiemoment plaats op donderdagmiddag  tussen 15.00  en 19.00 uur .

Planning 2017

Lessen MGPNGP en MGPNGP Junior
TIJD MGPNGP JUNIOR RUITERS INSTRUCTIE MGPNGP INSTRUCTIE
13:45-14:30 Jinke Koopmans en Iris Sijtsma Kim Jacobi
14:00-14:30 Marsja Dijkman/KFPS Alex van Silfhout
14:30-15:15 Jody Bakker en Dominique Veenstra Ivonne Lawrence
14:30-15:00 Joyce Haaijer/KFPS Alex van Silfhout
15:15-16:00 Amarens vd Wal en Anna Rixt Heeringa Laura Zwart
15:00-15:45 Kim Jacobi Alex van Silfhout
16:00-16:45 Sarah Anna Brinkman en Anna Siemensma Rensche de Haan
15:45-16:30 Ivonne Lawrence Alex van Silfhout
16:45-17:30 Willem de Jong en Mellanie Welles Linda van der Hauw
16:30-17:15 Laura Zwart Alex van Silfhout
17:15-18:00 Rensche de Haan Alex van Silfhout
18:00-18:45 Linda van der Hauw Alex van Silfhout
DATA 2017 locatie waar getraind wordt : Manege  Sonnega
dinsdag 5 januari 2016
dinsdag 19 januari 2016
dinsdag 16 februari 2016
woensdag 16 maart 2016
woensdag 6 april 2016
woensdag 18 mei 2016 Drogeham
woensdag 1 juni 2016
woensdag 29 juni 2016
woensdag 20 juli 2016
woensdag 24 augustus 2016
woensdag 7 september 2016
woensdag 28 september 2016
woensdag 26 oktober 2016
woensdag 16 november 2016
woensdag 7 december 2016

AANMELDINGSFORUMULIER: INSCHRIJFFORMULIER MGPNGP JUNIOR