MGPNGP

De eerste versie van ‘Mei Grand Prix nei Grand Prix’ loopt ten einde aanstaande woensdag 6 juni 2018 vind de afsluiting plaats te Sonnega.

Afsluiting MGPNGP

Maar ‘Mei Grand Prix nei Grand Prix’ gaat door en start met MGPNGP 2.0 meer informatie over deze nieuwe versie vind je op:

MGPNGP 2.0

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

Mei Grand Prix nei Grand Prix’ moet Friese paardensport naar hoger plan tillen.
KWPN Regio Fryslan en KNHS Regio Friesland slaan handen in een. Samen sterk: Fokkerij en Sport

‘Mei Grand Prix nei Grand Prix’, dat is de naam van het ambitieuze plan om talentvolle Friese ruiters en amazones met hun kwaliteitsvolle paarden naar het hoogste niveau te helpen. Friesland beschikt over beide, maar de sleutel tot de top is gevonden in het aantrekken van een topinstructeur en financiële ondersteuning.

kwpn logo

KFPS KLEIN

 

 

 

 

We kijken al lange tijd met bewondering naar de successen van paardenman Leunus van Lieren die in de kleine provincie Zeeland maar liefst twintig Grand Prix- ruiters heeft weten te ‘creëren’.  „Als het daar kan, dan weet ik zeker dat het hier ook lukt”, aldus de initiatiefnemer uit Mûnein. „Van Lieren heeft daar zelf ruiters opgeleid tot Grand Prix-niveau en zij hebben hun kennis en ervaring weer overgedragen op hun pupillen. Dat is toch geweldig!”

Paarden die tot de wereldtop behoren zijn hier geboren, denk aan bijvoorbeeld Totilas en Okidoki.  Ook aan talentenvolle en ambitieuze ruiters en amazones hebben we geen gebrek, het is zo jammer dat we ze aan hun lot overlaten.Zij moeten uren reizen voor goede instructie en  zijn dikwijls financieel niet daadkrachtig genoeg . Het project ‘Mei Grand Prix nei Grand Prix’ moet een stimulans voor hen zijn. Daarbij biedt het plan kansen voor de Friese fokker, die nu zijn talentvolle paarden vaak naar het zuiden of zelfs naar het buitenland ziet vertrekken en er nooit weer iets van hoort. Fokkers hebben de sport nodig en andersom. Je kunt wel een goed paard hebben, maar zonder ruiter wordt het niks, evenzo maakt een goede ruiter zonder paarden geen enkele kans.”

In eerste instantie richt het project zich op de dressuur, omdat daarin de achterstand bij de landelijke top groter is dan bij het springen. De bedoeling is vijf combinaties te selecteren die op dit moment al op minimaal Z2- niveau in de sport acteren. De vijf combinaties worden geselecteerd op het talent van de ruiter of amazone, de kwaliteiten van het paard, motivatie, inzet en of de ruiter of amazone ‘coachable’ is, „Iemand kan wel heel veel talent hebben, maar wij kunnen niets met zo’n ruiter als hij niets wil aannemen van de instructeur .”

De vijf combinaties die de kans krijgen ondersteund te worden vanuit het project worden in vier jaar opgeleid tot Grand Prix-niveau.  We zijn trots te mogen melden dat Grand Prix-ruiter Alex van Silfhout bereid is gevonden om de instructie op zich te nemen. „Naast de technische aspecten is het ook belangrijk dat de ruiters en amazones zelf mentaal sterker en lichamelijk fitter worden”. Daarom hebben we contacten gelegd met sportpsychologe en olympisch turnster Berber van der Berg, die verantwoordelijk wordt voor de coaching van onze talenten.

„Maar met alleen een topinstructeur zijn we er niet”.  Naast onze hoofdsponsor: Horses2Fly hebben we sponsoren voor kleding, voor de medische begeleiding, voor het voer en de locatie gevonden.

‘Nei Grand Prix’ moet dan over vier jaar bereikt zijn. „We moeten in de top mee kunnen draaien en dit moet ook de Friese fokkers een boost geven”„Maar dat is nog niet alles. Wij willen ‘mei Grand Prix nei Grand Prix’, dat betekent dat we een dubbelslag willen slaan. Van de ruiters en amazones die wij een zetje in de rug geven richting de top, verwachten wij dat zij andere combinaties in onze provincie ook hierin opleiden. Hiervoor organiseren we speciale dagen voor speciale trainingsdagen waar getalenteerde ruiters en amazones uit Friesland instructie krijgen van de ruiters en amazones die deelnemen aan ons project. Wij helpen hen zich niet alleen te ontwikkelen tot Grand Prix-ruiter, maar ook tot topinstructeur.”

2017 lesplanning

Lessen MGPNGP en MGPNGP Junior indeling per 16 maart 2017
TIJD MGPNGP JUNIOR RUITERS INSTRUCTIE MGPNGP INSTRUCTIE
13:45-14:30 Jinke Koopmans en Iris Sijtsma Kim Jacobi
14:00-14:30 Marsja Dijkman/KFPS Alex van Silfhout
14:30-15:15 Jody Bakker en Dominique Veenstra Laura Zwart
14:30-15:00 Joyce Haaijer/KFPS Alex van Silfhout
15:15-16:00 Amarens vd Wal en Anna Rixt Heeringa Laura Zwart
15:00-15:45 Kim Jacobi Alex van Silfhout
16:00-16:45 Sarah Anna Brinkman en Anna Siemensma Rensche de Haan
15:45-16:30 Willem Joëzer de Jong Alex van Silfhout
16:30-17:15 Laura Zwart Alex van Silfhout
17:15-18:00 Rensche de Haan Alex van Silfhout
18:00-18:45 Mellanie Welles Alex van Silfhout
DATA 2017 locatie waar getraind wordt : Manege  Sonnega
donderdag 16 maart 2017
donderdag 6 april 2017
donderdag 18 mei 2017 Drogeham
donderdag 1 juni 2017
donderdag 29 juni 2017
donderdag 20 juli 2017
donderdag 24 augustus 2017
donderdag 7 september 2017
donderdag 28 september 2017
donderdag 26 oktober 2017
donderdag 16 november 2017
donderdag 7 december 2017

Voor alle details betreffende Mei Grand Prix Nei Grand Prix verwijzen wij naar de website: http://www.meigrandprixneigrandprix.nl/index.html

VOOR INSCHRIJVINGEN EN VOORWAARDEN UITBREIDING FRIES PAARD KLIK HIERONDER:

Voorwaarden Mei Grand-Prix nei Grand -Prix KFPS

INSCHRIJFFORMULIER MEI GRAND KFPS