Geachte leden,

Aanstaande donderdag zal onze algemene ledenvergadering, vanwege de huidige COVID-19 maatregelen, online plaats vinden. Wij zouden dit natuurlijk ook liever doen in een grote zaal, met naderhand een hapje en een drankje, maar we hopen dat u desondanks aan komt sluiten bij onze online vergadering.

Via de volgende link www.stokerav.nl/knhs/ kunt u deelnemen aan de vergadering.

Wij zullen onze uiterste best doen om deze ALV in goede orde te laten verlopen.

Datum :               donderdag 19 november 2020
Aanvang:            20.00 uur  

Tijdens de vergadering zullen verschillende punten aan bod komen. De agenda is de leidraad van deze online ALV.

Graag willen wij de agenda punten begroting en de wijzigingen binnen het bestuur hier onder nader toelichten.

Begroting 2021

De begroting van 2021 wordt besproken tijdens de livestream. Hieronder vind u de begroting en de daarbij behorende toelichting.

Bestuursverkiezing voorzitter

Zoals eerder vermeld en weergegeven in de agenda zal voorzitter Jos de Boer aftreden tijdens de najaars vergadering. Het bestuur draagt Wander Brinkhoff voor als nieuwe voorzitter. Mochten hier bezwaren tegen zijn dan kunt u deze, binnen een week na 19 november, per mail kenbaar maken via het volgende e-mail adres:  secretaris@paardensportfriesland.nl

Ook is de zittingstermijn verstreken voor de bestuursleden Annemiek Oosterhuis- Tjeerdsma en Annigje Tolman. Zij hebben aangegeven dat ze zich wederom voor drie jaar in willen zetten voor hun functie.

Mochten er vragen zijn stel deze dan gerust door een mail te sturen naar media-pr@paardensportfriesland.nl

Tijdens de online vergadering kunt u al uw vragen stellen via Whatsapp op het volgende telefoonnummer: 0614587722

Met vriendelijke groet,

Bestuur KNHS Regio Friesland

Geplaatst in: Uncategorized.
Datum laatste wijziging: november 16, 2020