Voorwaarden JSP 2017

Voor deelname aan het JSP ben je verplicht om minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Algemeen:
1. Je bent deelnemer aan het JSP programma van de Regio Friesland;
2. Deelname aan het JSP en aan alle activiteiten en bijeenkomsten gebeurd altijd op eigen risico,
3. De communicatie van het JSP zal altijd via de website/facebook en/of per e-mail verlopen.
Het is dus belangrijk dat je beide in de gaten houdt en dat alle e-mailadressen juist zijn.
4. Het bestuur van de Regio Friesland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan de deelnemer en/of de begeleiders en/of het paard/pony en/of materieel gedurende de deelname aan activiteiten van het JSP noch daarna noch daarvoor.
5. Wij verwachten van de door het JSP geselecteerde deelnemer dat hij of zij met een goed verzorgde pony/paard en goed verzorgd en onderhouden harnachement, met cap en laarzen/chaps tijdens de trainingen verschijnt. Het geheel moet schoon en netjes zijn. Het dragen van bodyprotector bij het springen is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
6. De deelnemer draagt er zelf zorg voor om voldoende WA-verzekerd te zijn.
7. Door hun kind, jonger dan 18 jaar deel te laten nemen aan het JSP, geven de ouders aan dat zij alle genoemde voorwaarden hebben gelezen en begrepen en hiermee in te stemmen,

Rijtechnisch:
1. Je moet als combinatie een startpas van de KNHS kunnen tonen
2. Je wordt in 2017 minimaal 10 jaar (pony’s) of 14 jaar (paarden);
3. Je mag bij het JSP op een pony blijven rijden tot maximaal het kalenderjaar dat je 18 jaar wordt. Bij de paarden tot maximaal het kalenderjaar dat je 21 wordt.
4. Je mag tijdens een JSP-seizoen alleen bij hoge uitzondering van paard of pony wisselen. Je hebt je namelijk als combinatie geselecteerd en niet als persoon. Dit gaat ten allen tijde in overleg met instructie en verantwoordelijk bestuurslid van de regio Friesland.
5. Het paard of pony moet uiteraard goed gezond, vlot, regelmatig en volledig tegen zijn taak in de training opgewassen zijn. Als dit naar de mening van de instructeur niet 100% het geval is, dan is de instructeur gerechtigd om de combinatie uit de training te verwijderen
6. Wij verwachten van ruiters dat zij zich correct gedragen naar de instructie en van de ouders/begeleiders dat ook zij zich tijdens de lessen van het JSP correct gedragen en zich niet met de wijze van lesgeven bemoeien. Mochten ruiters, ouders/begeleiders naar oordeel van de instructie zich niet correct (blijven) opstellen, behoudt de Regio Friesland zich het recht voor de betreffende combinatie uit de les te verwijderen.

Financieel
Je bent deelnemer aan het JSP voor de duur van één seizoen
De deelnemersbijdrage voor een seizoen JSP is € 150,00 dit is incl. een bijdrage voor een extra activiteit). Men dient dit bedrag over te maken op rekening NL88RABO0395463106 tnv KNHS regio Friesland onder vermelding van : JSP/naam kind/naam instructie. Voor dit geld mag de ruiter verwachten:
– 12 trainingen met maximaal 4 ruiters in een rijles,
– gediplomeerde en ervaren instructeurs met kwalificaties die voldoen aan de eisen van het JSP,
– de organisatie van een extra activiteit. De kosten van deze activiteit zitten in het lesgeld dat betaald is.

Het is mogelijk om je gedurende het seizoen af te melden, echter er kan geen geld worden verrekend of teruggegeven. Dit ongeacht de reden van een eventuele afmelding.

Namens de Regio Friesland
Niesette Haringsma
Jeugd opleidingen Friesland.